Gedenkteken Montfortanen weer compleet

Zondag 31 december was het zover. De replica van de wereldbol in brons van het Gedenkteken Op de Bies in Schimmert werd herplaatst en ingezegend. Het gedenkteken werd ontworpen en ingericht ter herinnering aan het verblijf van de kloosterorde van de paters Montfortanen en de zusters Dochteren der Wijsheid in Schimmert en hun betekenis voor gemeenschap en wereld. Na hun vlucht uit Frankrijk, eind 19e eeuw, vestigde deze orde zich in dit dorp en stichtte twee kloosters met een seminarie voor jongens en een pensionaat voor meisjes. Vanuit deze kloosters zijn paters en zusters over de gehele wereld uitgezonden voor missionering. Beide kloosters zijn inmiddels afgebroken, slechts een kleine communiteit naast de parochiekerk bleef behouden. Het monument bestaat uit een aantal onderdelen waarbij gebruik is gemaakt van oude materialen afkomstig uit beide kloosters. Centraal op een hardstenen zuil staat een wereldbol in brons met daarop een pater en een zuster als symbool voor hun uitzending over alle continenten. Daaromheen een vijftal oude hardstenen vensterbanken die dienst doen als zitbank en verwijzen naar deze continenten. Een hardstenen poort met afbeeldingen van beide kloosters in plexiglas wordt bekroond met het kruis van de kapel van het klooster. De wereldbol in brons is tot tweemaal toe gestolen en zwaar beschadigd. Het origineel is oude glorie hersteld en heeft een permanente plaats gevonden in de kerk van Schimmert. Een replica van deze bol met pater en zuster completeren u weer het gedenkteken, dankzij de inspanningen van een speciaal daartoe opgericht committee en de buurtvereniging van waar het monument een plaats heeft gekregen. Ben heel blij en dankbaar dat op deze wijze een mooi kunstwerk van mijn hand behouden is gebleven. Vera, september 2014. PS op dezelfde dag werd ook een Maria beeldje herplaatst en ingezegend in een kappelletje in een oude wilg bij " de vief waeg ". Zie bijgevoegde foto's.